Genom att tillgå, fortsätta använda eller navigera genom webbplatsen accepterar du att vi använder särskilda browser cookies för att förbättra din användarupplevelse hos oss. bet365 använder endast cookies som förbättrar din upplevelse hos oss och inte sådana som påverkar ditt privatliv. Var vänlig och läs vår Cookiespolicy för ytterligare information angående hur vi använder cookies samt hur du kan stänga av eller hantera dess användning om du så önskar.
Dirección General de Ordenación del Juego (“DGOJ”) har beviljat bet365 med relevanta licenser för att bedriva verksamhet i Spanien.
© 2001-2018 bet365 med ensamrätt.

Regler och villkor

 1. Sätt in, eller för över, €10 eller mer till Slots genom en enskild transaktion för att kvalificera dig till 100% i bonus upp till som mest €100.

 2. För att spela med din bonus behöver du bara satsa beloppet för din insättning/överföring en gång. Du måste satsa din insättning/överföring samt bonus 20 gånger via spel med riktiga pengar innan du gör ett uttag.

 3. Du måste aktivera bonusen och fullborda samtliga insatskrav inom 60 dagar från din första kvalificerande insättning/överföring. Är bonusen inte fullbordad inom 60 dagar kommer eventuella kvarstående belopp i bonussaldot att förloras.

 4. Detta erbjudande gäller endast för kunder som bor i Spanien.

 5. Erbjudandet upphör vid kl. 00.59 CET den 15 januari 2019.

 6. Erbjudandet måste begäras inom sju dagar från det att den kvalificerande transaktionen har ägt rum. Genomförs ett uttag, eller en överföring, innan du begär erbjudandet kommer inga föregående transaktioner räknas gentemot det ursprungliga kvalifikationskravet, eller mot efterföljande insatskrav.

 7. Du kan endast ha en aktiv bonus i taget. För att ta del av en annan bonus måste du antingen stänga eller fullborda den aktiva bonusen först.

 8. Detta erbjudande kan inte användas tillsammans med något, eller några, andra erbjudanden för öppnandet av ett konto.

 9. Har du tidigare aktiverat en bonus för nya spelare i Games, kan du inte utnyttja detta erbjudande.

 10. Alla pris-/bonusbelopp som erbjuds räknas ut genom att använda den aktuella valutaomvandlingstabellen, vilken helt fastställs av bet365.

 11. Endast satsningar som skett på spel med riktiga pengar räknas gentemot insatskravet.

 12. Då en kund begär ett uttag, eller en överföring, ut från sitt spelkonto innan insatskravet har uppfyllts kommer de att förlora samtliga bonusbelopp samt vinster som kan härledas till kontot. Endast det återstående beloppet från den ursprungliga insättningen/överföringen kan tas ut.

 13. I ett försök att bekämpa bedrägerier har bet365 infört metoder för att upptäcka och förhindra missbruk av detta erbjudande. bet365 förbehåller sig rätten att be kunder tillhandahålla tillräcklig dokumentation och/eller verifikationssteg för att bet365 efter eget gottfinnande ska bli nöjda och kunna säkerställa en kunds identitet innan bet365 krediterar konton med erbjudanden, bonusbelopp och/eller vinster.

 14. Om något av erbjudandets villkor överträds eller om det framkommer några bevis för att en serie insatser har placerats av en kund eller en grupp av kunder som på grund av en insättningsbonus, förstärkta betalningar eller något annat kampanjerbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, kan bet365 återta bonusen eller förstärkta betalningar i sådana erbjudanden, annullerade insatser finansierade genom erbjudandet och/eller ta bort vinster från sådana insatser. Dessutom, där det finns bevis för sådan aktivitet, kan bet365 ta ut en administrationsavgift för kunden upp till och med värdet av bonusen eller förstärkta betalningar för att täcka administrativa kostnader orsakade av att identifiera och agera mot sådana aktiviteter.

 15. bet365 kan återta alla bonussummor krediterade av misstag.

 16. Alla kunderbjudanden är begränsade till ett per person. Om bet365 har rimliga grunder att misstänka att bonusen eller erbjudandet begärts av eller till förmån för samma person eller kundgrupp mer än en gång kan bet365 dra tillbaka möjligheten till ett eller alla erbjudanden för en enskild kund eller kundgrupp och/eller annullera eventuella insatser gjorda med bonusen samt ta bort alla vinster kopplade till dessa insatser.

 17. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i denna kampanj för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta denna kampanj av lagliga eller regelmässiga anledningar.

 18. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.