Bonus Nowego Gracza w Slotach aż do 50€

Skorzystaj ze Slotów w bet365 - Prosimy zwrócić uwagę: termin wygaśnięcia tej oferty został przesunięty na godz. 12:59 CET w dniu 28. kwietnia 2021. Z tej oferty nie będzie można skorzystać po tym czasie.

WejdźRejestracja
Najważniejsze warunki oferty
 • Twój najwyższy depozyt/przelew (minimum 10€) w produktach gier w ciągu siedmiu dni przed skorzystaniem z oferty, zakwalifikuje się do 100% bonusu, aż do maksimum 50€. Jest to Twój 'kwalifikujący się depozyt/przelew'.
 • Zanim odbierzesz bonus, jakikolwiek przelew/wypłata z produktów gier anuluje ten proces i nowy depozyt/przelew będzie musiał zostać wykonany, aby skorzystać z oferty.
 • Aby otrzymać bonus, musisz poprosić o ofertę klikając na Zdobądź w sekcji Dostępne oferty, w strefie Użytkownicy, a następnie zagrać 30 razy za wartość kwalifikującego depozytu/przelewu (ograniczonego do 50€) w grach slotowych.
 • Po otrzymaniu bonusu, jakiekolwiek środki, które zdeponowałeś/przelałeś i/lub jakiekolwiek wygrane z nich uzyskane, mogą zostać wypłacone według własnego uznania bez żadnego wpływu na tą ofertę.
 • Utracisz swój bonus, jeżeli nie spełnisz wymagań obrotu w ciągu 60 dni od skorzystania z oferty. Kiedy spełnisz wymagania obrotu, Twój bonus zostanie przeniesiony na saldo dostępne do wypłaty i będziesz go mógł wykorzystać lub wypłacić według własnego uznania.
 • Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych i kwalifikujących się klientów.
Jak ubiegać się o bonus
1
Dołącz
2
Depozyt
3
Zdobądź
Zagraj w bogatym zestawie gier, w tym w:
Pełen Regulamin oferty
Kwalifikacja
 • Z tego Bonusu Nowego Gracza nie można skorzystać po 12:59 CET w dniu 28. kwietnia 2021.
 • Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów zamieszkałych w Hiszpanii.
 • Zanim odbierzesz bonus, jakikolwiek przelew/wypłata z produktów gier anuluje ten proces i nowy depozyt/przelew będzie musiał zostać wykonany, aby skorzystać z oferty.
 • Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych i kwalifikujących się klientów. Aby zobaczyć pełną listę dostępnych dla Ciebie ofert, prosimy zalogować się i wybrać sekcję Oferty. bet365 prowadzi rejestr kontaktu z klientem w związku z kwalifikacją do ofert i ten zapis, łącznie z datą i godziną nałożenia jakichkolwiek ograniczeń, będzie ostateczny w przypadku jakiegokolwiek sporu.
Bonus
 • Twój najwyższy depozyt/przelew (minimum 10€) w produktach gier w ciągu siedmiu dni przed skorzystaniem z oferty, zakwalifikuje się do 100% bonusu, aż do maksimum 50€. Jest to Twój 'kwalifikujący się depozyt/przelew'.
 • Aby otrzymać bonus, musisz poprosić o ofertę klikając na Zdobądź w sekcji Dostępne oferty, w strefie Użytkownicy, a następnie zagrać 30 razy za wartość kwalifikującego depozytu/przelewu (ograniczonego do 50€) w grach slotowych.
 • Po otrzymaniu bonusu, jakiekolwiek środki, które zdeponowałeś/przelałeś i/lub jakiekolwiek wygrane z nich uzyskane, mogą zostać wypłacone według własnego uznania bez żadnego wpływu na tą ofertę.
 • Utracisz swój bonus, jeżeli nie spełnisz wymagań obrotu w ciągu 60 dni od skorzystania z oferty. Kiedy spełnisz wymagania obrotu, Twój bonus zostanie przeniesiony na saldo dostępne do wypłaty i będziesz go mógł wykorzystać lub wypłacić według własnego uznania.
 • W tym samym czasie, możesz mieć aktywny wyłącznie jeden bonus w Slotach. Aby ubiegać się o kolejny bonus, aktualnie aktywny bonus musi zostać dokończony lub zamknięty w pierwszej kolejności.
Informacje ogólne
 • W celu zwalczania nieuczciwych działań, bet365 wprowadziło metody do wykrywania i zapobiegania nadużywania tej oferty. bet365 może poprosić jakiegokolwiek klienta o dostarczenie wystarczającej dokumentacji i/lub przejścia procesu weryfikacji, działając w sposób uzasadniony, do potwierdzenia tożsamości klienta przed przyznaniem jakichkolwiek ofert, środków bonusowych i/lub wygranych na jego konto.
 • Tam, gdzie jakiekolwiek warunki oferty zostaną naruszone lub występuje dowód serii zakładów postawionych przez klienta lub grupę klientów, które z powodu bonusu od depozytu, specjalnych płatności lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują klientowi zysk niezależnie od wyniku, czy indywidualnie, czy w grupie, bet365 może odzyskać bonus lub specjalną płatność takiej oferty, anulować jakiekolwiek zakłady postawione za środki z oferty i/lub usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takich zakładów. Dodatkowo, tam gdzie istnieją dowody na taką aktywność, bet365 może pobrać od klienta opłatę administracyjną, aż do wysokości bonusu lub specjalnej płatności na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w celu zidentyfikowania i podjęcia działań przeciwko tej działalności.
 • bet365 może odzyskać jakąkolwiek kwotę bonusu, która została przyznana w wyniku błędu.
 • Oferty dla wszystkich klientów są ograniczone do jednej na osobę. Jeżeli bet365 będzie miało uzasadnione podstawy do podejrzeń, że o bonus lub ofertę ubiega się lub jest ona wykorzystywana przez tą samą osobę więcej niż jeden raz lub przez grupę osób, to może wycofać dostępność dowolnej oferty lub wszystkich ofert dla takiego klienta lub grupy klientów i/lub anulować jakiekolwiek zakłady postawione za bonus i usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takiego zakładu.
 • bet365 może, w dowolnym czasie, dokonać drobnych zmian w tej promocji, aby poprawić literówki lub przejrzystość lub doświadczenia klienta i może anulować tą promocję ze względów prawnych lub regulacyjnych.
 • Pracownicy i zarząd bet365, wszelkie agencje promocyjne lub inne, licencjobiorcy, licencjodawcy, dostawcy usług oraz inne powiązane firmy nie są uprawnione do skorzystania z Promocji. Odnosi się to również do rodzin wyżej wymienionych.