Bonus pro nové hráče v sekci Automaty až 50€

Zažijte automaty na bet365 - Upozornění: Datum ukončení platnosti této nabídky bylo přesunuto na 28. dubna 2021 v 12:59 SEČ. O tuto nabídku nelze požádat po tomto datu.

VstoupitRegistrace
Klíčové Podmínky nabídky
 • Váš nejvyšší vklad/převod (minimálně 10€) do herních produktů provedený v době sedmi dnů před požádáním o nabídku se bude kvalifikovat pro 100% bonus ve stejné hodnotě až do maxima 50€. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“.
 • Jakýkoliv převod/výběr z herních produktů před požádáním o bonus zruší tento proces a aby bylo možné o nabídku požádat, bude potřeba provést nový vklad/převod.
 • Abyste obdrželi svůj bonus, musíte požádat o nabídku kliknutím na možnost Požádat nyní v sekci Pro členy > Nabízené bonusy a poté v kvalifikačních automatech 30krát prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (omezeného na 50€).
 • Prostředky, které vložíte/převedete, a/nebo výhry získané jejich prostřednictvím lze po požádání o bonus vybrat dle Vašeho vlastního uvážení bez dopadu na tuto nabídku.
 • Pokud nesplníte požadavek na prosázení do 60 dnů od požádání o nabídku, Váš bonus propadne. Jakmile splníte požadavek na prosázení, Váš bonus bude převeden na Váš vybíratelný zůstatek a můžete ho dle vlastního uvážení použít či vybrat.
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.
Jak požádáte o svůj bonus
1
Registrace
2
Vklad
3
Žádost
Hrajte širokou řadu her včetně:
Plné znění Podmínek nabídky
Kvalifikace
 • O tento Bonus pro nové hráče lze požádat pouze do 28. dubna 2021 do 12:59 SEČ.
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící ve Španělsku.
 • Jakýkoliv převod/výběr z herních produktů před požádáním o bonus zruší tento proces a aby bylo možné o nabídku požádat, bude potřeba provést nový vklad/převod.
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy. bet365 uchovává záznam o kontaktech na zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
Bonus
 • Váš nejvyšší vklad/převod (minimálně 10€) do herních produktů provedený v době sedmi dnů před požádáním o nabídku se bude kvalifikovat pro 100% bonus ve stejné hodnotě až do maxima 50€. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“.
 • Abyste obdrželi svůj bonus, musíte požádat o nabídku kliknutím na možnost Požádat nyní v sekci Pro členy > Nabízené bonusy a poté v kvalifikačních automatech 30krát prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (omezeného na 50€).
 • Prostředky, které vložíte/převedete, a/nebo výhry získané jejich prostřednictvím lze po požádání o bonus vybrat dle Vašeho vlastního uvážení bez dopadu na tuto nabídku.
 • Pokud nesplníte požadavek na prosázení do 60 dnů od požádání o nabídku, Váš bonus propadne. Jakmile splníte požadavek na prosázení, Váš bonus bude převeden na Váš vybíratelný zůstatek a můžete ho dle vlastního uvážení použít či vybrat.
 • V jeden moment můžete mít v sekci Automaty aktivní jen jeden bonus. Abyste mohli požádat o další bonus, musíte nejprve dokončit nebo zrušit aktivní bonus.
Obecné informace
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.